Hranicou medzi životom a smrťou je rozhodnutie

Energetické nápoje “patria” k športu. Na jednej strane ich športovci používajú, na strane druhej sú so športom pevne zviazané cez marketing. Negatívnym dôsledkom tohto pevného puta je nadmerná konzumácia energetických nápojov mládežou. Podľa štatistík Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín konzumuje energetické nápoje až 68% osôb vo veku od 10 do 18 rokov. Úlohou energetických nápojov je dostať do tela energiu, ktorú športovec potrebuje a zlepšiť jeho sústredenie a výkon. Z hľadiska dodania energie je najpodstatnejší cukor. Jedna plechovka obsahuje v priemere okolo 15 kociek cukru. Športovec ho pre výkon potrebuje. Adolescent stojaci na zastávke s cigaretou v jednej ruke a “energeťákom” v druhej, určite nie. Ak hľadáme dôvody, prečo čoraz viac mladých ľudí trpí civilizačnými ochoreniami a v skorom veku podlieha srdcovému infarktu, pátrať musíme v ich komplexnej životospráve a nie v anamnéze očkovania…

Medzi podporné látky, ktoré sa pridávajú do energetických nápojov patrí kofeín (cca 200mg/plechovka). Pri dodržaní odporúčanej dávky kofeínu (3-6mg/kg) je tento pre športovca prospešný. Ako stimulant potláča únavu, vnímanie bolesti, zvyšuje pozornosť a šetrí zásoby glykogénu. Vzhľadom k svojmu biologickému polčasu (5-7 hodín) je nevhodné kofeín prijímať popoludní, keďže nie len že tí citlivejší majú problém zaspať, ale predovšetkým narúša kvalitu spánku. 

Nadmerná konzumácia energetických nápojov môže byť životu nebezpečená nie len u detí, ale aj u trénovaných športovcov. Príkladom je skúsenosť kolegov z Bratislavy, ktorí v odbornom časopise “Interná medicína” popísali boj o život pacienta, aktívneho športovca. Po tom, čo vypil v priebehu cca 2 hodín 5 plechoviek energetického nápoja (1000mg kofeínu), došlo u neho k rozvoju poruchy vedomia. Záchranári ho museli pre záchyt komorovej fibrilácie opakovane defibrilovať (o potrebe prítomnosti automatických defibrilátorov na športových podujatiach inokedy) a intubovať (napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu). Pacient bol opakovane defibrilovaný aj po prevoze do nemocnice a prijatý na OAIM. V krvi mu bola okrem iného zistená extrémne vysoká hodnota cukru (pripomínam kocky cukru) a veľmi nízky draslík. Počas nasledujúcich dní u neho došlo v dôsledku závažnej rabdomyolýzy (rozpad svalových buniek a uvoľnenie ich obsahu do obehu) k zlyhaniu obličiek, pre ktoré musel byť opakovane dialyzovaný (umelá oblička). Prežil vďaka enormnému úsiliu lekárov. Prepustený bol z nemocnice po 56 dňoch! A nemuselo sa to stať…Energetické nápoje sú súčasťou športu. Nemali by byť ale súčasťou života detí a adolescentov a myslím si, že nepatria do rúk ani dospelým, ktorí nie sú aktívnymi športovcami...foto ilustračné