Obezita - ne/riešiteľný problém?

Obezita predstavuje závažný zdravotný problém. Hoc by som sa tomu slovu najradšej vyhol, vzhľadom k jej globálnemu charakteru hovoríme o pandémii obezity. Ako lekár – internista, sa s nadmernou hmotnosťou stretávam u väčšiny pacientov. A mám s ňou aj osobné skúsenosti. Vyťaženosť  lekárov akútnymi stavmi dostáva často nie len obezitu na okraj záujmu a nedostatočná intervencia pri liečbe obezity alebo málo aktivít vedúcich k jej prevencii vedie pacientov k odbornému vyšetreniu mnohokrát už neskoro. Ja sám si uvedomujem, že som sa téme obezity v mojej praxi dostatočne nevenoval a svoj pohľad často ohraničil len všeobecným názorom, že si za obezitu môže sám pacient a jeho lenivosť. A to je chyba. S cieľom zistiť o problematike obezity čo najviac objektívnych a relevantných informácii som sa rozhodol tejto téme intenzívnejšie venovať. Moja cesta spojená so štúdiom začína členstvom v SOA (Slovenská obezitologická spoločnosť) a EASO (The European Association for the Study of Obesity). Na stránke SOA (www.obesitas.sk) nájdete aj ako laici množstvo užitočných informácii. Verím, že aj mnou zdieľané informácie na tému obezita niekomu pomôžu...na konci dňa budem rád, ak sa mi podarí pomáhať pacientom aj aktívne formou obezitologickej poradne.


Foto: zdroj internet