Sagan musí ísť “pod nôž”

Média dnes informovali o ďalších zdravotných ťažkostiach, ktoré komplikujú kariéru Petra Sagana. Podľa dostupných informácii sa u neho objavila pri vysokej fyzickej záťaži tachykardia a po absolvovaní vyšetrení mu lekári doporučili operáciu srdca - abláciu…ozrejmime si fakty…

Tachykardie sú u vrcholových športovcov pomerne časté. Takzvané supraventrikulárne tachykardie (vznikajú v predsieni srdca) sú väčšinou nezávažné a nie je pri nich potrebná žiadna liečba. V prípade, že ich športovec vníma, obmedzujú ho vo výkone a spôsobujú kolapsové stavy, je nutné liečba. Najčastejším typom takejto arytmie u športovcov je atrioventrikulárna nodálna reentry tachykardia (AVNRT). S týmto typom arytmie sa pomerne často stretávame na interných príjmových ambulanciách, kedy k nám prichádzajú pacienti s pulzom okolo 200/minútu. Medikamentózne sme schopní takýto druh arytmie okamžite ukončiť, pacient odchádza spokojný domov. Podľa dostupných informácii možno predpokladať, že aj v prípade Petra Sagana sa jedná o tento druh arytmie. V jeho prípade pravdepodobne prebehlo záťažové vyšetrenie, počas ktorého došlo k recidíve arytmie. Ďalším krokom je špeciálne elektrofyziologické vyšetrenie, čo je invazívne kardiologické vyšetrenie (nie operácia v pravom zmysle slova, vykonáva sa pri plnom vedomí) elektrickej aktivity srdca, ktorého cieľom je potvrdenie alebo vylúčenie arytmie, určenie jej typu, mechanizmu vzniku a závažnosti. Okamžite je možné realizovať definitívnu liečbu, radiofrekvenčnú katétrovú abláciu, ktorá “odstráni” miesto vzniku arytmie, arytmogénny fokus alebo preruší reentry okruh arytmie. Zákrok sa vykonáva v lokálnej anestéze cez žilu. Po absolvovaní úspešnej ablácie môže športovec začať trénovať za pár dní. Verím, že aj v Petrovom prípade bude zákrok úspešný a ešte zabojuje o splnenie svojho cieľu, ktorým je účasť na letných OH v Paríži.