Zimné plávanie a limity tela (3)

 Pohybu v studenej vode som sa už z malej časti venoval. Pravda je taká, že väčšina otužilcov sa pri pobyte v studenej alebo ľadovej vode hýbe len minimálne. Ja som plával, dobre, nechal sa unášať a trochu pri tom nekoordinovane hýbal rukami a nohami, vo vode, ktorá mala nad 10 °C. Je dôležité povedať, že som vždy používal plavák. Ani skúsený plavec by si nemal byť tak istý svojimi schopnosťami, aby riskoval a plával bez istenia a nebodaj sám. Keď už nič iné, samozrejmosťou by malo byť aspoň plávanie popri brehu. Kŕč môže prekaziť večerné plány aj tým najlepším. A keď už píšem o logistike, vhodnou súčasťou výbavy zimného plavca by mali byť okrem už spomínaného plaváka tiež plavecká čiapka, okuliare a špunty do uší.

 Zimné plávanie a predovšetkým to športové, je vysokou školou otužovania a každý, kto sa tomuto športu venuje, má môj obdiv. Kým som nezačal s otužovaním, ani som netušil, koľko súťaží v zimnom plávaní sa na Slovensku organizuje a koľko ľudí sa mu venuje. Jednej som sa zúčastnil aj ja. Ako divák. Tiež som sa namočil do studenej vody, no pohyb som obmedzil na minimum. Problém by mi nerobila samotná teplota vody, no uvedomujem si svoje plavecké schopnosti a nerád by som na výsledkovej listine videl pri mojom mene diskvalifikáciu, prípadne niekoľkonásobne, rozumej o niekoľko minút, dlhší čas, než zvyšok štartového poľa.

 Pravidlá športového otužovania definujú tri teplotné stupne vody. Chladná je nad +8,1 °C, studená medzi +4,1 a +8 °C a ľadová pod +4 °C. Rozhodol som sa aspoň sčasti venovať zimnému plávaniu preto, lebo v predchádzajúcej kapitole som písal o tom, že pri otužovaní postačuje pár minút pobytu v studenej vode (4 minúty) k tomu, aby sme mohli čerpať z výhod tejto milej činnosti. Zimní plavci trávia vo vode väčšinou viac času. Existujú aj oficiálne odporúčania dĺžky pobytu vo vode. U pokročilých je to maximálne 22 minút vo vode, ktorá má pod 10 °C, vo vode nad 18 °C je čas neobmedzený. U začiatočníkov sa doporučuje plávanie vo vode pod 10 °C maximálne 10 minút. Ak má voda pod 4 °C, len 5 minút. Z hľadiska potreby dostatočne dlhého času na regeneráciu tela nie je vhodné venovať sa otužovaniu alebo zimnému plávaniu viac než 2-3-krát týždenne.

 Aké sú limity tela? Keď sa Leonardo DiCaprio v legendárnej scéne z filmu Titanic držal plávajúcej dosky, čas šiel veľmi pomaly. Bolo potrebné toho veľa povedať. Skutočnosť ale v žiadnom prípade nebola taká romantická. K prelomeniu lode došlo v skorých ranných hodinách. Voda mala vtedy okolo 0 °C (slaná oceánska voda mrzne na rozdiel od „sladkej“ až pri cca -2 °C, preto niektoré zdroje uvádzajú túto teplotu). V tak ľadovej vode väčšina preživších zomierala do pár minút. Legendou sa stal lodný pekár, ktorý vydržal v oceáne údajne až 3 hodiny vďaka „nemŕznucej zmesi“, ktorou bola v jeho prípade whisky. Existujú tiež dáta z druhej svetovej vojny, kedy mnoho vojakov končilo po zničení lodí vo vode. Títo prežívali vo vode, ktorá mala teplotu 15 °C približne 5 hodín a 30 minút. Vo vode s teplotou 5 °C prežívali maximálne 1 hodinu a 30 minút. Pravdaže existujú aj extrémy. Tým najväčším je svetoznámy Ľadový muž, Wim Hof. V ľadovom kúpeli vydržal sedieť až 112 minút a naboso odbehol arktický maratón.